Poëzieweek 2016 – jaren die druppelend versmelten

Thema: Een druppel poëzie….. Guido Gezelle

Onder het motto Jaren die druppelend versmelten staat de Poëzieweek in 2016 in het thema van herinneringen.

‘Gezelle keek verwonderd naar de wereld, de wereld kijkt in verwondering naar Gezelle…’

Wie wordt er niet lyrisch als het gaat om mooie jeugd- of vakantieherinneringen? Behoorden ‘Boerke Naas’, ‘Moederken’, of ‘De averulle en de blomme’ niet tot jouw algemene ontwikkeling? Evengoed zijn we bij momenten ontroerd door ons verleden, zowel collectief als individueel. Herinneringen voeren ons terug naar een ver of nabij verleden. Herinneringen kunnen ons op een roze wolk parkeren, maar kunnen ons evenzeer laten verdwalen in de minder aangename momenten van ons verleden. Poëzie is het genre bij uitstek om het verleden in woorden om te zetten, te bezingen, te bekritiseren, kortom, te herinneren.

Poëzie moet je druppelsgewijs ontdekken.

EEN DRUPPEL POËZIE - Guido Gezelle
Hoe blij is de arme vogel, toen
hij lang lang geboeid,
weerom zijn vleugels mag opendoen,
en naar de hemel roeit?
En hoe is het arme visje blij,
dat in mijn net gepakt,
halfdood gesparteld, los van mij,
weerom in het water smakt?
Het gouden vliegje, hoe blijde ruist
het, werken moe en worstelen moe,
wanneer ik zijn gevangenis, mijn vuist,
ontluikend opendoe.
Zo zo blij is mijn ziel niet,
maar zevenmaal zo blij,
wanneer ik, moe en mat, geniet
van een druppel poëzie.
In het vrij bewind van de vogels, en
in het koele ruim daarvan,
ik weet niet waar ik ben,
wanneer ik dichten kan.

Mijn gedachten springen als een vis, die zeer
in het water kristallijn
blank blinkt, en weerom blinkt, aleer
ik hem wel gewaar kan zijn.

Bepareld als de vlieg, licht
en schitterend in de zon,
zo vliegt en lacht het los gedicht,
met zijn dichter ton.
Neen, blij is mijn ziel dan niet,
maar iets meer als blij,
wanneer zij, God zij dank, geniet
van een druppel poëzie.

Boek Gezelle Gezongen tijdens de poëzieweek en ontdek op muzikale wijze, de wereld van Guido Gezelle, de meest muzikaal vertaalde dichter van de Lage Landen.
Meer informatie via info@gezellegezongen.be of +32 (0) 486 418 400

HEI DA LIEVE DREUPEL WATER
Hei da, lieve dreupel water,
zijt gij helder toch en schoon,
in uw hemels lichtgeschater
en uw diamanten kroon!
Rood en blauw en groen en geluw,
peers en purperwendigheid
siert, in onderling gespeel, uw
pinkelende uitwendigheid!
Hei da, heldere lichtkrystalle,
diamanten waterding,
moet ge op de aarde nedervallen
uit is ‘t met uw flonkering!
Neen en daal niet, och en daal niet,
aardse grond is al te vuil,
houd u ver van hier, en val niet:
houd u in de hemel schuil.
(uit Gedichten, gezangen en gebeden)

Meer informatie via info@gezellegezongen.be of +32 (0) 486 418 400

Informatie met betrekking tot andere activiteiten vind je op:

www.poezieweek.com
www.gedichtendag.com

De Gezelle Gezongen Databank met vermelding van meer dan 2600 composities vind je op www.gezellegezongen.be/databank